Liftkurs P-2.13

Liftkurs gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for operatører av personløftere. Liftkursets teoridel omfatter klasse A1 og A2 iht. PTIL.

Velg dato for påmelding

RING OSS PÅ 55 31 55 31 SEND MAIL TIL POST@GANTIC.NO KONTAKTSKJEMA

Målsetting

Bruk av personløftere i forbindelse med arbeid i høyden krever kontinuerlig fokus på farer og sikkerhet i operasjonen. Risikoforståelse og riktig atferd er viktig under læreprosessen, slik at sikkerheten til involvert personell ivaretas, og etter gjennomført læretiltak skal deltakeren være i stand til å utføre sikkert arbeid i høyden ved bruk av personløftere klasse A1 og A2.

Krav til forkunnskap: 
Fallsikringskurs

Gjennomføring

Kurset består av en teoridel og en praksisdel. Etter fullført teori skal alle kursdeltakere gjennomfører praksis sammen med instruktør, iht. PTIL opplæringsplan.
Kurset avsluttes med en avsluttende prøve. 

Påbyggingskurs

  • P-3.13
  • P-4.13

Klasser

Klasse A1
Manuelle flyttbare og fastmontert personløftere, tårn- og
geider personløftere.

Klasse A2
Manuelle flyttbare og fastmonterte personløftere, vertikal- og saksepersonløfter
(For manuelle flyttbare opererte personløftere klasse A1 og A2 begrenses disse til 10 meter arbeidshøyde.)

Kursinnhold

  • Lover og forskrifter
  • Oppbygging, hovedkomponenter og klassifisering
  • Bruksegenskaper, område og begrensninger
  • Krav til før- og etterbrukssjekk
  • Sikring, nødlåring og evakuering
  • Oppstilling, stabilitet og bruk
  • Sikker bruk, ulykker og farlige situasjoner
  • Avsluttende prøve

Priser

Pris 3100,-
Kompetansebevis (Hvorav Mva: 100,-) 500,-