Fallsikringsutstyr

Gantic fallsikrings utstyr dekker alle behov, vi har utstyr for entreprenører innen alle fag, fjellsikring, tre feller / arborist, tak arbeid, malere, tak og vegg sikrings systemer som er permanente, f. eks. til skoler og offentlige bygg. 

  • Vi leverer fallsikringsutstyr til oljeindustrien og spesial sikrings utstyr til båter.
  • Vi utfører årskontroll og reparasjoner på de fleste merker.

Hver dag er det flere som risikerer å falle ned på jobb, flere hendelser og nesten ulykker skjer hver dag på arbeidsplasser over hele Norge knyttet til arbeid i høyden. Fall fra høyder er en av de største årsakene til dødsulykker i arbeidslivet for bygningsarbeidere. For å forebygge at hendelser som dette skjer er fallsikring og opplæring i bruk av fallsikring helt avgjørende. Alle arbeidstakere, ledere og veiledere bør være klar over farene ved å jobbe i store høyder, og hva de kan gjøre for å hindre at ulykker skjer. Ikke bare det, fallsikring er lovpålagt når man arbeider i høyder over 2 meter.

Fall kan forebygges på en rekke forskjellige måter, dette kan være rekkverk,  fotlister og andre barrierer som har vist seg effektive, og kan brukes til å forebygge fall. Men i tilfeller der rekkverk, fotlister, eller andre barrierer ikke vil fungere skal arbeidere være iført godkjent personlig fallsikringssystemer eller posisjonerings utstyr.

Personlig fallsikrings-utstyr

Personlige fallsikringssystemer er konstruert for å hindre en arbeidstaker i et fall, et fallsikringssystem består av en forankring, sikrings-line, falldemper og en full kroppssele eller et posisjonerings belte. Men noen ganger vil man oppleve at vanlig fallsikring ikke er hensiktsmessig eller praktisk, vil du ønske å bruke sikkerhetsnett i stedet. Ved bruk av sikkerhetsnett bør man ha følgende i bakhodet. Man må sørge for at sikkerhetsnett henger med nok klaring under nettet, slik at om noen faller ned i nettet ikke treffer bakken under eller annet under nettet.

Sikkerhetsnettene brukes som kollektiv beskyttelse under bygge- og monteringsarbeider, sikkerhetsnettene har til formål å stanse fallet til personer og gjenstander under oppføring av bygninger, industrianlegg, broer osv. Ved bruk av sikkerhetsnett er det svært viktig å sette i verk rutiner for ettersyn, dette for å kunne avdekke, hull i nettmaskene, at det ikke finnes andre gjenstander i nettposen eller at det har oppstått slitasje eller forvitring grunnet sterk sol eller andre påkjenninger. Hver gang du trenger å bruke fallsikring på arbeidsplassen, må du passe på at du bruker riktig utstyr, og at det er i god og stand. Arbeidsgiver eller den han bemyndiger skal sørge for at det foreligger en plan for sikring av arbeidstaker ved arbeid i høyden, dette er en av grunnene til at opplæring er så viktig, ikke bare for dem som bruker fallsikring men også de som planlegger arbeidet.

Arbeidstakere som har fått en grundig opplæring i bruk av fallsikring vil ha en mye bedre forståelse av hva som skal til for å forhindre fall og fallulykker på en arbeidsplass. Fallsikring er ikke bare noe som loven krever, men det vil også redde liv og skape en trygghet blant arbeiderne