Tømmerstokkdiameter 45 cm
Kapasitet 50 - 70m3/time
Kraft 200 hp
Innmatingsåpning (b x h) 600 x 450 mm
Trommeltype 600 mm/ m kniver

Tømmerstokkdiameter 60 cm
Kapasitet Opp til 150m3/time
Kraft 275-400 HP / 200-300kW
Innmatingsåpning (b x h) 1.000 x 600 mm
Trommeltype 1000mm/ 4 kniver