Arbeidshøyde 4,00 m
Kapasitet 200 kg
Dimensjoner 71.5 x 100 cm H: 173 cm
Vekt 265 kg

Arbeidshøyde 4 m
Kapasitet 200 kg
Dimensjoner 71.5 x 100 cm H: 173 cm
Vekt 350 kg

Arbeidshøye 4,00 m
Kapasitet 200 kg
Dimensjoner 71.5 x 100 cm H: 173 cm
Vekt 280 kg

Arbeidshøyde 4 m
Kapasitet 200 kg
Dimensjoner 71.5 x 100 cm H: 173 cm
Vekt 365 kg

Arbeidshøyde 4 m
Kapasitet 200 kg
Dimensjoner 71.5 x 188 cm H: 175 cm
Vekt 540 kg

Arbeidshøyde 4 m
Kapasitet 220 kg
Dimensjoner 71.5 x 178 cm H: 175 cm
Vekt 475 kg

Arbeidshøyde 3.9 m / 6.1 m
Kapasitet 200 kg
Dimensjoner 118.7 x 77 cm / 129.7 x 125.2 cm
Vekt 219 kg / 237 kg

Arbeidshøyde 6.7 m
Kapasitet 200 kg
Dimensjoner 78 x 153 cm H: 172 cm
Vekt 1000 kg

Arbeidshøyde 6.5 m
Kapasitet 200 kg
Dimensjoner 78 x 128 cm H: 172 cm
Vekt 680 kg

Arbeidshøyde 6.3 m
Kapasitet 150 kg
Dimensjoner 78 x 128 cm H: 170 cm
Vekt 538 kg

Arbeidshøyde 6.5 m
Kapasitet 200 kg
Dimensjoner 78 x 128 cm H: 172 cm
Vekt 830 kg

Arbeidshøyde 6.5 m
Kapasitet 120 kg
Dimensjoner 78 x 148 cm H: 172 cm
Vekt 1025 kg

Arbeidshøyde 6 m / 7.25 m
Kapasitet 200 kg
Dimensjoner 132 x 78 cm H: 170 cm
Vekt 398 kg

Arbeidshøyde 7.6 m
Kapasitet 250 kg
Dimensjoner 78 x 206 cm H: 196 cm
Vekt 1270 kg

Arbeidshøyde 7.75 m
Kapasitet 200 kg
Dimensjoner 78 x 128 cm H: 200 cm
Vekt 750 kg

Arbeidshøyde 7.78 m
Kapasitet 200 kg
Dimensjoner 78 x 178 cm H: 198 cm
Vekt 860 kg

Arbeidshøyde 7.56 m
Kapasitet 200 kg
Dimensjoner 78 x 153 cm H: 199 cm
Vekt 1050 kg

Arbeidshøyde 5.15 m
Kapasitet 200 kg
Dimensjoner 70 x 98 cm H: 169 cm
Vekt 608 kg

Arbeidshøyde 4.9 m
Kapasitet 150 kg
Dimensjoner 70 x 98 cm H: 173 cm
Vekt 720 kg

Arbeidshøyde 5.15 m
Kapasitet 200 kg
Dimensjoner 70 x 98 cm H: 169 cm
Vekt 580 kg

Arbeidshøyde 5.15 m
Kapasitet 200 kg
Dimensjoner 70 x 115 cm H: 169 cm
Vekt 640 kg / 540 kg

Arbeidshøyde 5.15 m
Kapasitet 200 kg
Dimensjoner 70 x 98 cm H: 169 cm
Vekt 580 kg

Arbeidshøyde 4.9 m
Kapasitet 200 kg
Dimensjoner 78 x 111 cm H: 169 cm
Vekt 400 kg

Arbeidshøyde 5.15 m
Kapasitet 200 kg
Dimensjoner 70 x 115 cm H: 169 cm
Vekt 640 kg

Arbeidshøyde 5.15 m
Kapasitet 220 kg
Dimensjoner 70 x 189 cm H: 169 cm
Vekt 820 kg

Arbeidshøyde 5.15 m
Kapasitet 220 kg
Dimensjoner 70 x 116 cm H: 169 cm
Vekt 775 kg

Arbeidshøyde 12 m
Kapasitet 200 kg
Dimensjoner 1920 mm x 980 mm H: 60 cm
Vekt 2180 kg

Arbeidshøyde 16 m
Kapasitet 200 kg
Vekt 402 kg - 686 kg

Maks. arbeidshøyde 14 m
Maks. kapasitet 200 kg
Vekt 402 kg - 686 kg