Arbeidshøyde 35 m
Rekkevidde 25.60 m
Kapasitet 500 kg
Tillat Totalvekt

Arbeidshøyde 11.90 m
Rekkevidde 9.90 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt

Arbeidshøyde 12.70 m
Rekkevidde 9.90 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt

Arbeidshøyde 14 m
Rekkevidde 7.50 m
Kapasitet 200 kg
Tillat Totalvekt

Arbeidshøyde 15 m
Rekkevidde 13 m
Kapasitet 200 kg
Tillat Totalvekt

Arbeidshøyde 10.10 m
Rekkevidde 4.10 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 10.30 m
Rekkevidde 4.80 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 10.50 m
Rekkevidde 5.80 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 10 m
Rekkevidde 5 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 10.50 m
Rekkevidde 6 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 10.5 m
Rekkevidde 5.80 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 11.80 m
Rekkevidde 6.80 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg
 

Arbeidshøyde 11.30 m
Rekkevidde 5 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg
 

Arbeidshøyde 12.50 m
Rekkevidde 7.30 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg
 

Arbeidshøyde 12.50 m
Rekkevidde 7.30 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg
 

Arbeidshøyde 13.80 m
Rekkevidde 8.20 m
Kapasitet 200 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 15 m
Rekkevidde 8.20 m
Kapasitet 200 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Maks. arbeidshøyde 13.20 m
Maks. lateral rekkevidde 6.50 m
Kapasitet 200 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 11.40 m
Rekkevidde 6.80 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 11.40 m
Rekkevidde 6.40 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 11,80 m
Rekkevidde 6.80 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 11.30 m
Rekkevidde 6.70 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 10.70 m
Rekkevidde 6 m
Kapasitet 200 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 12.50 m
Rekkevidde 7.30 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 11.80 m
Rekkevidde 6.80 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 11.80 m
Rekkevidde 6.80 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 12.50 m
Rekkevidde 7.30 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 13.80 m
Rekkevidde 8.20 m
Kapasitet 200 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 13.20 m
Rekkevidde 7.80 m
Kapasitet 200 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 16.80 m
Rekkevidde 12.50 m
Kapasitet 300 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 19.10 m
Rekkevidde 9.50 m
Kapasitet 265 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 20.60 m
Rekkevidde 12.50 m
Kapasitet 300 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 18.50 m
Rekkevidde 13.90 m
Kapasitet 265 kg
Tillat Totalvekt

Arbeidshøyde 18.50 m
Rekkevidde 13.90 m
Kapasitet 265 kg
Tillat Totalvekt

Arbeidshøyde 21 m
Rekkevidde 16.40 m
Kapasitet 265 kg
Tillat Totalvekt

Arbeidshøyde 21 m
Rekkevidde 16.40 m
Kapasitet 265 kg
Tillat Totalvekt

Arbeidshøyde 25.50 m
Rekkevidde 20 m
Kapasitet 280 kg
Tillat Totalvekt