Arbeidshøyde 5,00 m
Kapasitet 180 kg
Dimensjoner 0.76 m x 1.64 m x 1,20 m
Vekt 331 kg

Arbeidshøyde 6,00 m
Kapasitet 180 kg
Dimensjoner 0.76 m x 1.15 m x 2 m
Vekt 466 kg

Arbeidshøyde 3,50 m
Kapasitet 130 kg
Dimensjoner 0,70 m x 1,60 m x 1,00 m
Vekt 236 kg

Arbeidshøyde 5,00 m
Kapasitet 180 kg
Dimensjoner 0,76 m x 1,64 m x 1,20 m
Vekt 331 kg

Arbeidshøyde 5,00 m
Kapasitet 180 kg
Dimensjoner 0,53m x 0,64m
Vekt 370 kg