Arbeidshøyde 10.50 m
Rekkevidde 5.80 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 10 m
Rekkevidde 5 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 10.50 m
Rekkevidde 6 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 10.5 m
Rekkevidde 5.80 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 13.80 m
Rekkevidde 8.20 m
Kapasitet 200 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 15 m
Rekkevidde 8.20 m
Kapasitet 200 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 11.40 m
Rekkevidde 6.80 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 11.40 m
Rekkevidde 6.40 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 11,80 m
Rekkevidde 6.80 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 11.30 m
Rekkevidde 6.70 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 11.80 m
Rekkevidde 6.80 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 12.50 m
Rekkevidde 7.30 m
Kapasitet 120 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 13.80 m
Rekkevidde 8.20 m
Kapasitet 200 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg

Arbeidshøyde 19.10 m
Rekkevidde 9.50 m
Kapasitet 265 kg
Tillat Totalvekt 3500 kg